camper verkopen

Disclaimer van Campergevraagd.nl

De internetsite van Campergevraagd.nl

Campergevraagd.nl stelt het op prijs dat u deze internetsite bezoekt. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid
De internetsite www.campergevraagd.nl wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet worden gegarandeerd.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Campergevraagd.nl sites. Campergevraagd.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze site verbonden internetsites.

Copyright
Alle (auteurs-) rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie, komen toe aan Campergevraagd.nl
Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceert, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Campergevraagd.nl

Verzonden e-mail(s)
Door Campergevraagd.nl verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaking, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Campergevraagd.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Uw vragen, suggesties en commentaar
Campergevraagd.nl wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Campergevraagd.nl gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Campergevraagd.nl behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.